header afbeelding

Informatie voor ouders

Informatie aan de ouders

Wij vinden het belangrijk dat de ouders weten wat er op school allemaal gebeurt. Op verschillende manieren brengen wij de ouders op de hoogte van de gang van zaken op school en de vorderingen van hun kind(eren).

 

 Informatieblad

Elke twee weken ontvangen de ouders het informatieblad. Hierin staan belangrijke data en actuele informatie over de school. Op de infokalender staan de data waarop een nieuwsbrief verschijnt.

 Schoolgids

Alle ouders en belangstellenden ontvangen deze schoolgids. Hierdoor kan iedereen zich op de hoogte stellen van het schoolleven op de Neutrale Basisschool De Sterren.

 Schoolkrant

Er verschijnt 2 of 3 keer per jaar een schoolkrant. Hierin schrijven de leerlingen en de teamleden. Misschien wilt u ook eens iets in de schoolkrant schrijven? Dat kan! Lever de kopij in bij één van de personeelsleden.

 Kennismakingsbezoek

Als het kind bijna 4 jaar is maken de directeur en de leerkracht van de onderbouw kennis met het kind en de ouders. Wederzijdse vragen kunnen dan worden beantwoord.

 Voorlichtingsavond

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren alle leerkrachten speciale voorlichtingsavonden voor de ouders om specifieke informatie te geven over de groep van hun kind(eren).

Inloopavond

 

 

Jaarlijks houden wij in het najaar een inloopavond voor de groepen. U kunt dan samen met uw kind(eren) het werk (schriften, werkboeken en dergelijke) inzien.

 Speelmiddag

Elk jaar wordt er een speelmiddag georganiseerd voor nieuwe ouders en leerlingen. Tussentijds zijn zij natuurlijk ook van harte welkom.

 Algemene 

      ledenvergadering

Elk jaar wordt er een algemene ledenvergadering georganiseerd door het Bestuur van de Neutrale Schoolvereniging.

 

Informatie over de vorderingen van uw kind

 Rapport en

      gesprekken

In november is het mogelijk een tussentijdsgesprek te hebben, dit kan op initiatief van de ouders maar ook op initiatief van de leerkracht plaatsvinden.

Bij het eerste rapport in het voorjaar hebben alle ouders een gesprek over de vorderingen van hun kind.

Bij het laatste rapport wordt alleen met de ouders gesproken indien er bijzonderheden zijn of vragen vanuit de ouders.

 Afspraak op

      verzoek

De leerkrachten zijn altijd na schooltijd te spreken. Een afspraak maken heeft de voorkeur. De leerkracht kan indien gewenst ook een afspraak met u maken.

line
Contact |  Uitgebreid zoeken |  Sitemap