header afbeelding

De MR

In de medezeggenschapsraad (MR) worden alle schoolse zaken besproken en kunnen vragen worden gesteld namens de ouders. Via de MR hoort de school ook wat er leeft onder de ouders. De MR is samengesteld uit ouders en personeelsleden van de scholen in Uithuizermeeden en Godlinze. De directeur is adviserend lid. De leden worden voor een periode van 2 jaar gekozen. In het reglement zijn de bevoegdheden en rechten en plichten van de MR vastgelegd. Als u wilt meepraten en meebeslissen over de school kunt u deelnemen aan de medezeggenschapsraad. U heeft dan invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR vergaderingen zijn openbaar, dus u mag één of meerdere vergaderingen bijwonen. Geef dit wel van te voren door aan de MR. In het informatieblad wordt de agenda van de vergaderingen vermeld en komt na de vergadering een kort verslag te staan.

 

In de MR zitten:

namens de ouders:

Jos Oosting, Uithuizermeeden  voorzitter    

Monique Wolthuis, Uithuizermeeden

Vacature voor Godlinze

 

namens het personeel:

Renee Doornbusch, Uithuizermeeden, secretaris

Sylly Harkema, Uithuizermeeden

Vacature voor Godlinze

 

                 

line
Contact |  Uitgebreid zoeken |  Sitemap